CHI TIẾT MẶT BẰNG PHÂN LÔ HIM LAM GREEN PARK

CHI TIẾT MẶT BẰNG PHÂN LÔ HIM LAM GREEN PARK

Dưới đây là tài liệu chi tiết mặt bằng phân lô, chỉ rõ vị trí từng lô trong Dự Án Him Lam Green Park Đại Phúc, một trong những dự án bất động sản làm điểm nhấn của thị trường nhà đất Bắc Ninh.


Chi tiết mặt bằng phân lô dự án Him Lam Green Park Đại Phúc
Chi tiết mặt bằng phân lô dự án Him Lam Green Park Đại Phúc

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh