ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HIM LAM GREEN PARK

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HIM LAM GREEN PARK

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, cuối cùng dự án Khu đô thị Him Lam Green Park cũng đưa ra bản quy hoạch cuối cùng với sản phẩm của mình. dưới đây là thông tin chi tiết nội dung bản điều chỉnh quy hoạch

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Him Lam Green Park
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Him Lam Green Park

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Him Lam Green Park
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Him Lam Green Park

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Him Lam Green Park
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Him Lam Green Park

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh