KHU ĐÔ THỊ HIM LAM GREEN PARK ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOOÀI

KHU ĐÔ THỊ HIM LAM GREEN PARK ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOOÀI

Nằm trong thủ phủ FDI của miền bắc, nhu cầu người nước ngoài mua nhà là rất cao, đặc biệt với một khu đô thị cao cấp như Him Lam Đại Phúc, Dưới đây chúng tôi có văn bản xác nhận dự án Him Lam Green Park đủ điều kiện bán cho người nước ngoài.

Dự án Him Lam Green Park đủ điều kiện bán nhà cho người nước ngoài
Dự án Him Lam Green Park đủ điều kiện bán nhà cho người nước ngoài

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh