MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ LỄ BÀN GIAO NHÀ ĐỢT 1 HIM LAM GREEN PARK

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ LỄ BÀN GIAO NHÀ ĐỢT 1 HIM LAM GREEN PARK

Vào ngày 27 tháng 11 vừa qua Chủ đầu tư Him Lam đã tổ chức lễ bàn giao đợt 1 dự án Him Lam Green Park ngày trong nội khu đô thị, dưới đây chúng tôi giới thiệu một số hình ảnh thực tế lễ bàn giao dư án.

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park
Hình ảnh thực tế lễ bàn giao nhà đợt 1 tại Him Lam Green Park

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh