TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ HIM LAM GREEN PARK

TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ HIM LAM GREEN PARK

Dự án Him Lam Green Park là một dự án BT, xây dựng hạ tầng đổi lấy quỹ đất. chủ đầu tư Him Lam đã xây dựng trường chuyên Bắc Ninh để đổi lấy quỹ đất này. Dưới đây chúng tôi giới thiệu tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park của chủ đầu tư Him Lam.

Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park
Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park

Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park
Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park

Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park
Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park

Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park
Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park

Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park
Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park

Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park
Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Him Lam Green Park

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh