Bắc Ninh Lập Đề Án làm đường Quốc Lộ 18B, một nút giao thông quan trọng dự án Him Lam Green Park

Bắc Ninh Lập Đề Án làm đường Quốc Lộ 18B, một nút giao thông quan trọng dự án Him Lam Green Park

Trong năm 2019 vừa qua, Ủy ban tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần đề nghị Bộ xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài- Hạ Long nhưng không dược duyệt, nhưng cuối năm 2019 vừa qua Ủy Ban tỉnh Bắc Ninh đã đề xuât Bộ, tỉnh sẽ tự xây dựng nút quốc lộ này chạy qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Đây là nút giao thông cực ký quan trọng với dự án Him Lam Green Park do chúng sẽ chạy song song với đường 18 cũ hiện nay và ở phía sau khu đô thị, góp phân lớn trong việc giảm ách tắc nút giao thông cầu Đại Phúc hiện nay.

Bắc Ninh Lập Đề Án làm đường Quốc Lộ 18B, một nút giao thông quan trọng dự án Him Lam Green Park
Bắc Ninh Lập Đề Án làm đường Quốc Lộ 18B, một nút giao thông quan trọng dự án Him Lam Green Park

Theo Công văn số 144/TTg-CN ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Bắc Ninh – Phả Lại thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Bắc Ninh – Hạ Long, thì tỉnh Bắc Ninh cũng có văn bản 278/UBND-XDCB gửi  các sở ban ngành như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị,       địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Nội Bài – Bắc Ninh – Hạ Long (QL.18 mới), đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo đúng quy định./.

Với hàng loạt tuyến đường đô thị được phê duyệt tại huyện Quế Võ cũng như việc thúc đẩy nhanh chóng thực hiện tuyến đường Quốc Lộ 18 mới hứa hẹn cuối năm 2020 là một năm bùng nổ của thị trường Bất Động Sản Quế Võ và thị trường thành phố Bắc Ninh.

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh