Cập Nhật Bảng Giá Him Lam Green Park có thay đổi đợt 2

Cập Nhật Bảng Giá Him Lam Green Park có thay đổi đợt 2

Dưới đây chúng tôi xin phép cập nhật bảng giá đợt 2 có điều chỉnh giá và tính theo từng phương án thanh toán của dự án Khu Đô Thị Him Lam Green Park.


Cập Nhật Bảng Giá Him Lam Green Park có thay đổi đợt 2
Cập Nhật Bảng Giá Him Lam Green Park có thay đổi đợt 2

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh