Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Khu Đô Thị Him Lam Green Park ngày 29 tháng 2 năm 2020

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Khu Đô Thị Him Lam Green Park ngày 29 tháng 2 năm 2020

Dưới đây chúng tôi xin phép cập nhật tiến độ xây dựng từng block trong Khu Đô Thị Him Lam Green Park ngày 29 tháng 2 năm 2020. Hiện các hướng Tây Bắc của CL11, CL7, CL1, CL4, CL9 và CL14 gần như đã hoàn thành. Còn hướng Đông Nam có các CL3, CL8 , CL13, CL6, CL10 và CL16 gần như đã hoàn thành.

Dưới đây chúng tôi xin phép cập nhật một số hình ảnh thực tế thể hiện chi tiết tiến độ xây dựng Dự Án Him Lam Green Park ngày 29 tháng 2 năm 2019.

Khu công viên chủ đề hiện không có nhiều thay đổi do đã hoàn thành từ lâu
Khu công viên chủ đề hiện không có nhiều thay đổi do đã hoàn thành từ lâu

Cổng chính vào Him Lam Green Park vẫn là một không gian đầy hoa hồng
Cổng chính vào Him Lam Green Park vẫn là một không gian đầy hoa hồng

Hiện trạng CL1 hướng tây bắc dự án Him Lam Green Park đã gần như hoàn thành
Hiện trạng CL1 hướng tây bắc dự án Him Lam Green Park đã gần như hoàn thành

Hiện trạng căn hướng Đông Nam CL11 đang được triển khai
Hiện trạng căn hướng Đông Nam CL11 đang được triển khai

Hiện trạng căn hướng tây bắc CL12 các lô hầu như đang được chát ngoài
Hiện trạng căn hướng tây bắc CL12 các lô hầu như đang được chát ngoài

Hiện trạng căn hướng Đông Nam CL12 Him Lam Green Park hiện chỉ có vài lô được triển khai
Hiện trạng căn hướng Đông Nam CL12 Him Lam Green Park hiện chỉ có vài lô được triển khai

Các lô hướng tây bắc CL13 chưa được triển khai nhiều
Các lô hướng tây bắc CL13 chưa được triển khai nhiều

Dãy Shophouse trục đường chính gần như đã hoàn thành ở tất cả các block
Dãy Shophouse trục đường chính gần như đã hoàn thành ở tất cả các block

Khu Shophouse hướng tây bắc cũng vậy đang được hoàn thành
Khu Shophouse hướng tây bắc cũng vậy đang được hoàn thành

Hiện trạng các căn hướng Đông Nam CL14 Him Lam Green Park
Hiện trạng các căn hướng Đông Nam CL14 Him Lam Green Park

Hiện trạng các căn hướng Tây Bắc của CL15 Him Lam Green Park
Hiện trạng các căn hướng Tây Bắc của CL15 Him Lam Green Park

Còn căn hướng tây nam khu CL15 đã gần như hoàn thành phần thô
Còn căn hướng đông nam khu CL15 đã gần như hoàn thành phần thô

Những căn hướng tây bắc CL16 đang bắt đầu được sơn
Những căn hướng tây bắc CL16 đang bắt đầu được sơn

Các lô Đông Nam của CL16, CL10 và CL6 gần như đã hoàn thành
Các lô Đông Nam của CL16, CL10 và CL6 gần như đã hoàn thành

Các lô tây bắc CL10 đang dần được hình thành, đối diện công viên Him Laam Green Park
Các lô tây bắc CL10 đang dần được hình thành, đối diện công viên Him Laam Green Park

Các căn hướng Đông Nam CL9 đã gần như đã hoàn thiện xong
Các căn hướng Đông Nam CL9 đã gần như đã hoàn thiện xong

Các căn tây bắc CL8 Him Lam Green Park đang dần được hình thành
Các căn tây bắc CL8 Him Lam Green Park đang dần được hình thành

Các lô CL7 hướng Đông Nam Him Lam Green Park được xây đến tầng 2
Các lô CL7 hướng Đông Nam Him Lam Green Park được xây đến tầng 2

Hiện trạng các căn hướng Đông Nam của CL1
Hiện trạng các căn hướng Đông Nam của CL1

Các căn hướng tây bắc CL2 đang được xây, khung đã hoàn thành
Các căn hướng tây bắc CL2 đang được xây, khung đã hoàn thành

Các căn đông nam CL2 Him Lam Green Park đang được chát bên ngoài
Các căn đông nam CL2 Him Lam Green Park đang được chát bên ngoài

Hiện trang các căn hướng tây bắc CL3 Him Lam Green Park
Hiện trang các căn hướng tây bắc CL3 Him Lam Green Park

Các căn đông nam CL4 đang trong quá trình chát bên ngoài
Các căn đông nam CL4 đang trong quá trình chát bên ngoài

Hiện trạng căn tây bắc CL 5 Him Lam Green Park
Hiện trạng căn tây bắc CL 5 Him Lam Green Park

Hiện trạng các căn hướng đông nam CL5 dự án Him Lam Green Park
Hiện trạng các căn hướng đông nam CL5 dự án Him Lam Green Park

hiện trạng các căn hướng tây bắc CL6 Him Lam Green Park
hiện trạng các căn hướng tây bắc CL6 Him Lam Green Park

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh