Bắc Ninh thúc đẩy đường gom Hà Nội- Bắc Giang cởi nút thắt Him Lam Green Park

Bắc Ninh thúc đẩy đường gom Hà Nội- Bắc Giang cởi nút thắt Him Lam Green Park

Như chúng ta biết Khu Đô Thị Him Lam Green Park là một dự án đẹp được mệnh danh khu đô thị kiểu mẫu tại Bắc Ninh tuy nhiên nó có một điểm yếu là giao thông lên TP hơi quá tải nên hay xẩy ra tình trạng tắc nghẽn.

Và giải pháp tháo gỡ Chính Là hai nút giao thông quan trọng là đường gom quốc lộ 1A mới và cầu vượt qua đường 18. Và nay tuyến đường gom đã xong phần đền bù từ Khu Đô Thị Him Lam Green Park đến cầu Bồ Sơn, mở toang cánh cửa về giao thông cho dự án Him Lam Green Park.

Dưới đây là nội dung văn bản 44/UBND-TNMT ký ngày 3/3/2020:

   Xét đề nghị của: UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số 3136/UBND- TNMT ngày 22/11/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1715/STNMT- CCQLĐĐ ngày 04/12/2019 về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh; Biên bản cuộc họp ngày 29/11/2019.

   Thực hiện Kết luận số 751-KL/TU ngày 24/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thu hồi đất xen kẹp, khó canh tác khi thực hiện dự án hạng mục đường gom đoạn qua tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức Hợp đồng BOT.
UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Cho phép UBND thành phố Bắc Ninh lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng phần đất xen kẹp, khó canh tác khi thực hiện dự án hạng mục đường gom đoạn qua tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức Hợp đồng BOT, diện tích khoảng 7.500,0m2.
  2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ đường gom cao tốc Hà Nội- Bắc Giang
Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ đường gom cao tốc Hà Nội- Bắc Giang

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh