Công Văn Về Đường Gom Quốc Lộ 1A, Vị Trí Cởi Nút Thắt Giao Thông Him Lam Green Park

Công Văn Về Đường Gom Quốc Lộ 1A, Vị Trí Cởi Nút Thắt Giao Thông Him Lam Green Park

Him Lam Green Park là một khu Đô Thị Đẹp và gần như không có khuyết điểm ở Bắc Ninh ngoại trừ vấn đề giao thông hiện tại. Nhưng đó là hiện tại không có nghĩa là tương lai vấn đề này không được giải quyết. Vấn đề này đang được giải quyết với hàng loạt văn bản chỉ đạo đã được ban ra.

Tiêu biểu như gần đây nhất ngày văn bản về việc thực hiện đường gom quốc lộ 1A qua của tỉnh Bắc Ninh gửi công ty CP BOT Hà Nội- Bắc Giang về việc giải phòng mặt bằng và thi công hạng mục hỗ trợ đoạn đường gom này. Đây là đoạn đường quan trọng góp phần cởi nút thắt từ Him Lam Green Park vào Thành phố Bắc Ninh.

Dưới đây là chi tiết nội dung văn bản:

   Xét đề nghị của: Sở GTVT tại Các công văn: Số 430/SGTVT-QLCL ngày 13/03/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện Công tác giải phóng mặt bằng đường gom QL.1A; Ban QLDA2 – Bộ GTVT tại Công văn số 185/BQLDA2-PID19 ngày 03/3/2020 về việc ý kiến chủ trương dùng nguồn kinh phí GPMB để thực hiện dịch chuyển và nâng cao chiều cao tĩnh không đường điện, dự án BOT QL1, đoạn Hà Nội – Bắc Giang,

   Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Giao UBND thành phố Bắc Ninh thực hiện việc dịch chuyển, nâng cao tĩnh không đường điện, viễn thông, điện chiếu sáng trong phạm vi đường gom, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 4/2020.
Kinh phí thực hiện: Từ nguồn GPMB dự án:
  1. Công ty cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang khẩn trương cấp kinh phí GPMB; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cung cấp cho các địa phương để có cơ sở để thực hiện./.

Công Văn Về Đường Gom Quốc Lộ 1A, Vị Trí Cởi Nút Thắt Giao Thông Him Lam Green Park
Công Văn Về Đường Gom Quốc Lộ 1A, Vị Trí Cởi Nút Thắt Giao Thông Him Lam Green Park

Anh/ Chị cần hiểu rõ hơn thông tin này xin vui lòng liên hệ 0388.153.811 hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ ngay sau khi nhận được yêu cầu.

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh