Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Him Lam Green Park ngày 17 / 6 / 2020

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Him Lam Green Park ngày 17 / 6 / 2020

Dưới đây chúng tôi xin phép được cập nhật nhật tiến độ xây dựng Dự Án Him Lam Green Park ngày 17 tháng 6 năm 2020. Hiện các công trình như công viên trung tâm, nhà văn hóa đã hoàn thành.

Hiện trạng công viên chủ đề Him Lam Green Park được cập nhật ngày 17 tháng 6 năm 2020
Hiện trạng công viên chủ đề Him Lam Green Park được cập nhật ngày 17 tháng 6 năm 2020

Cổng vào khu đô thị Him Lam Green Park
Cổng vào khu đô thị Him Lam Green Park

Công viên trung tâm tại dự án Him Lam Green Park cập nhật ngày 17 tháng 6 năm 2020
Công viên trung tâm tại dự án Him Lam Green Park cập nhật ngày 17 tháng 6 năm 2020

Dưới đây là video được chúng tôi cập nhật về tiến độ xây dựng dự án Him Lam Green Park được cập nhật ngày 17 tháng 6 năm 2020.


dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh