Chính Sách Bán Hàng Him Lam Green Park Cập Nhật Tháng 7 Năm 2020

Chính Sách Bán Hàng Him Lam Green Park Cập Nhật Tháng 7 Năm 2020

Chính sách bán hàng Him Lam Green Park tháng 7 năm 2020 về cơ bản vẫn giống chính sách bán hàng từ trước đó, nhưng khác là thời điểm áp dụng từ tháng 4 năm 2020 nên dòng tiền vào hợp đồng vẫn là 20% chứ không phải 30% như những khách hàng mua cuối tháng 6 vừa qua.

Chính Sách Bán Hàng Him Lam Green Park Cập Nhật Tháng 7 Năm 2020
Chính Sách Bán Hàng Him Lam Green Park Cập Nhật Tháng 7 Năm 2020
Chính Sách Bán Hàng Him Lam Green Park Cập Nhật Tháng 7 Năm 2020
Chính Sách Bán Hàng Him Lam Green Park Cập Nhật Tháng 7 Năm 2020

dịch vụ ký gửi nhà đất bắc ninh